Tekstschrijven
Artikelen
Webteksten
Redigeren
HOMETINE
BIEDT
TINE
BELOOFT
TINE
VERTELT
TINE
BLOGT
PORTFOLIO
Portfolio


Websites/webcontent

Schrijven

 • Gemeente Doetinchem: (eind)redactie en schrijven van artikelen voor de Wijkkrant Oosseld
 • Woningstichting Bergh: teksten en interviews voor de Jaarkrant
 • Woningstichting Nijkerk: schrijven teksten voor het Populair jaarverslag
 • Woningbouwcorporatie Vivare: schrijven artikelen voor het huurdersblad
 • Stoas Wageningen/Vilentum Hogeschool: (her)schrijven folder, webteksten en poster over opleidingsaanbod
 • Ravestijn & Zwart: mede schrijven van het themadossier Deelname aan vakbeurzen voor het vakblad Marketing Rendement
Redigeren/herschrijven

 • Loo van Eck: herschrijven standaardbrieven van verzekeringsmaatschappijen
 • Stoas Wageningen/Vilentum Hogeschool: redigeren van het informatieboekje over de lerarenopleiding
 • Stoas Wageningen/Vilentum Hogeschool: herschrijven folder Masteropleiding
 • Ravestein & Zwart: redigeren themadossier Beoordelen en Belonen voor het vakblad HR Rendement
Workshops/coaching

 • En op n schrijfcoaching
 • Korte, praktische workshop schrijven van webteksten
Tine Paulus