Privacy

 Privacyverklaring Tine Schrijft! 

Tine Schrijft!, gevestigd aan Meester Lovinklaan 7 7004 BG Doetinchem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens 

Website: www.tineschrijft.nl 

Adres: Meester Lovinklaan 7 7004 BG Doetinchem 

Telefoon: 06-21211586 

Tine Paulus is de Functionaris Gegevensbescherming van Tine Schrijft! Zij is te bereiken via info@tineschrijft.nl 

Persoonsgegevens die wij verwerken 

Tine Schrijft! verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

  • Voor- en achternaam 
  • Adresgegevens 
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@tineschrijft.nl. We verwijderen dan deze informatie. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 

Tine Schrijft! verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder 
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren 
  • Om goederen en diensten bij je af te leveren 
  • Tine Schrijft! analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren. 
  • Tine Schrijft! verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

Geautomatiseerde besluitvorming 

Tine Schrijft! neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden 

genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Tine Schrijft!) tussen zit. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

Tine Schrijft! bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 

(Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden 

Personalia 

5 jaar, om na een afgeronde opdrachten contact op te kunnen nemen over eventuele vervolgopdrachten. 

Adres 

5 jaar, om na een afgeronde opdrachten contact op te nemen over eventuele vervolgopdrachten 

Telefoonnummer 

5 jaar, om na een afgeronde opdrachten contact op te nemen over eventuele vervolgopdrachten 

E-mailadres 

5 jaar, om na een afgeronde opdrachten contact op te nemen over eventuele vervolgopdrachten 

Delen van persoonsgegevens met derden 

Tine Schrijft! verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

Tine Schrijft! gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Tine Schrijft! en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@tineschrijft.nl.