Tekstbureau Tine Schrijft! Flox Ondernemershuis

Flox Ondernemershuis

Flox Ondernemershuis biedt een plek voor ondernemers uit de Achterhoek waar zij kunnen (flex)werken. Daarnaast organiseren zij verschillende netwerkactiviteiten en -bijeenkomsten waar ondernemers elkaar kunnen ontmoeten en inspireren. Voor Flox doe ik de volgende werkzaamheden:

  • Mede organiseren van bijeenkomsten.
  • Meedenken over de bedrijfsvoering.
  • Secretariële werkzaamheden: opstellen contracten; wegwijs maken van nieuwe leden; bijhouden website.
  • Schrijfwerkzaamheden: artikelen schrijven en redigeren voor de Flox nieuwsbrief, inclusief eindredactie en coördinatie; schrijven persberichten.